Pravidla clubu

PRAVIDLA

o podmínkách členství, způsobu, bodování závodů a soutěží v rámci klubu

FISCHSTAR CLUBU KARLOVY VARY

PODMÍNKY ČLENSTVÍ

1. Členem klubu se může stát každý rybář který bude schválen celou členskou základnou a splní podmínky členství definované ve stanovách rybářského klubu.

2. Nový člen klubu zaplatí nejpozději do 30 dne od přijetí do klubu zápisné ve výši 5.000,- Kč, právoplatným členem se stane až po absolvování hlavních závodů „Pan mistr rybář“ a nesmí se umístit na posledním místě.

3. Každý člen klubu je povinen zaplatit měsíčně členské příspěvky ve výši 200,- Kč, nejpozději před zahájením hlavního závodu musí být uhrazeny veškeré nedoplatky.

4. V případě nedodržení bodů 1, 2 a 3 zaniká členství v klubu okamžitě a bez odvolání, opětovné přijetí do klubu je popsáno v bodu 1. a 2.

KLUBOVÉ TÝMY

1. Členové klubu mají možnost se dělit do různých týmů, členem těchto týmů může být pouze člen FISCHSTAR CLUBU Karlovy Vary.

2. Jednotlivé týmy při své činnosti vždy prezentují své členství ve FISCHSTARCLUBU Karlovy Vary.

3. Jednotlivé týmy mohou pro svoji činnost využívat své vlastní názvy – znaky , ale vždy společně se znakem FISCHSTAR CLUBU Karlovy Vary.

4. Každý tým musí mít alespoň tři členy.

5. Každý tým má možnost si pro svoji činnost zajistit svého sponzora.

6. Na každé členské schůzi klubu budou prezentovány úspěchy jednotlivých týmů, na Výroční členské schůzi bude vyhodnocen nejlepší tým FISCHSTAR CLUBU Karlovy Vary za uplynulý rok.

ZÁVODY

FISCHSTAR CLUB KARLOVY VARY pořádá pro své členy v každém kalendářním roce rybářské závody.

1. závody PLAVAČKOVÉ , v měsíci květnu

2. závody PAN MISTR RYBÁŘ, první víkend v měsíci září

3. závody OKOUN CAP,  měsíci listopad

4. závody FEEDER CAP, měsíci srpen

5. V průběhu celého roku – zajišťuje klub účast na některých veřejných rybářských závodech.

6. V průběhu celého roku je klubem pořádáno několik prémiových závodů, propozice k těmto závodů budou předány členům vždy před zahájením takového závodu.

MÍSTO ZÁVODÚ

1. Plavačkové závody – místo určí prezídium 1 měsíc před závodem.

2. Závody PAN MISTR RYBÁŘ – místo určí prezídium 3 měsíc před závodem

3. OKOUN CAP – místo konání určí prezídium 1 měsíc před závodem

4. FEEDER CAP –  místo konání určí prezídium 1 měsíc před závodem

DOBA LOVU

1. Plavačkové závody – začátek v 07.00 hodin, konec v 12.00 hodin – přestávka dle rozhodnutí závodníka (není určena). Pravidla lovu obdrží každý účastník před závodem, nejpozději do jedné hodiny po ukončení závodu.

2. Závody PAN MISTR RYBÁŘ – jedná se o dvoukolové závody. První kolo závodu začíná v 07.00 hodin ,konec v 11.00 hodin, ukončení závodu na startovním místě (lovném úseku) kde dojde k hodnocení úlovku – rozhodčí se dostaví na místo. Druhé kolo závodu – vždy musí dojít ke změně míst jednotlivých závodníků oproti prvnímu kolu, začíná v 14.00 hodin, konec v 18.00 hodin, ukončení závodu na startovním místě (lovném úseku) kde dojde k hodnocení úlovku – rozhodčí se dostaví na místo. Závod je zahájen i ukončen zvukovým signálem. Pravidla lovu obdrží každý účastník před závodem, nejpozději do jedné hodiny po ukončení závodu.

3. OKOUN CAP – začátek v 07.00 hodin , konec v 12.00 hodin – přestávka dle rozhodnutí závodníka (není určena), v 12.00 hodin začíná na určeném místě měření úlovků, nedostaví-li se na místo měření do 12.10 hodin, nebudou mu okouni měřeni (místo měření určí před závodem prezident klubu). Pravidla lovu obdrží každý účastník před závodem, nejpozději do jedné hodiny po ukončení závodu.

4. FEEDER CAP – začátek v 07.00 hodin, konec v 14.00 hodin – přestávka dle rozhodnutí závodníka (není určena). Pravidla lovu obdrží každý účastník před závodem, nejpozději do jedné hodiny po ukončení závodu.

5. Prémiové závody – hodnocení, doba a způsob lovu bude stanoven v propozicích k závodu.

HODNOCENÍ

1. Plavačkové závody – hodnotí se ulovené ryby dle povahy revíru.

2. Závody PAN MISTR RYBÁŘ – každá ulovená ryba, která není uvedena v tabulce délek ryb se hodnotí 1 bodem za kus. Každá ulovená ryba ze zeleného sloupečku tabulky se hodnotí 1cm = 1 bod. Každá ulovená ryba z červeného sloupečku  tabulky se hodnotí 1 cm = 2 body. Každá ulovená ryba ze žlutého sloupečku tabulky se hodnotí 1cm = 3 body. Vítězem se stává závodník s nejlepším součtem umístění v obou kolech. Při závodu je vyhodnocena největší ulovená ryba.

3. OKOUN CAP – hodnotí se délka – 1cm = 1 bod u okouna nad 20 cm délky.

4.FEEDER CAP – hodnocení se délka – 1cm = 1 bod

VYLOUČENÍ ZE ZÁVODU

1. Porušení rybářského řádu.

2. Porušení těchto pravidel.

3. Fyzické napadení ředitele závodu.

4. Fyzické napadení jiného závodníka (nepočítá se vhození do vody).

5. Fyzické napadení rozhodčího (nepočítá se vhození do vody).

6. Uplácení rozhodčího.

7. Nebo za to co uzná prezident jak důvod vyloučení.

8. Vyloučení ze závodu znamená umístění na posledním místě.

PROTEST

1. Protest je možné podat nejpozději 1 hodinu po skončení závodu.

2. Podání protestu je písemné nebo ústní k řediteli závodu.

3. Při podání protestu je nutné složit tekutou kauci (nejlépe FERNET) – kauce je nenávratná.

4. Každý protest je předem zamítnut.

ŘEDITEL ZÁVODU

Ředitelem závodu je prezident klubu v případě jeho nepřítomnosti viceprezident klubu.

ROZHODČÍ

Rozhodčí určuje ředitel závodu

CELOROČNÍ KLUBOVÁ SOUTĚŽ

1. Členové FISCHSTAR CLUBU KARLOVY VARY se v průběhu roku účastní „Celoroční klubové soutěže“. Tato soutěž zahrnuje veškeré závody klubu, pořádané v daném roce a veškeré ulovené ryby, které jsou svojí velikostí zařazeny v kategorii žlutého sloupce v hodnotící tabulce k závodům PAN MISTR RYBÁŘ.

2. Vítězem této celoroční klubové soutěže se stává člen, který získá nejvyšší počet bodů.

umístěníbody
11
22
33
44
55
66
77
88
99
1010
1111
1212
1313
1414
1515
1616
Neúčast20

BODOVÁNÍ DO SOUTĚŽE

1. Členové klubu se hodnotí dle umístění v závodech, viz. tabulka.

2. Neúčast člena na závodech = 20 bodů.

3. Závodníci , kteří při závodech nechytnou žádnou rybu získají 1 bod+ umístnění.

4. Při závodech dvou a více člených družstev získají členové družstva počet bodů dle umístění.

5. Za každou chycenou ryby ve žlutém sloupci hodnotící tabulky k závodům PAN MISTR RYBÁŘ získá člen 2 body, od každého druhu je možné bodovat pouze dvě ryby.

6. V prémiových závodech Vítěz + druhý a třetí závodník získá prémiové body do závěrečného hodnocení v počtu 1 – 2 – 3 bodů, každý další člen klubu, který se bude účastnit prémiového závodu získá 5 bodů.

7. Hodnocení provádí určený člen klubu , kterého určí prezídium.

8. Kontrolu hodnocení provádí prezídium.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

  1. Před zahájením závodu vydá prezídium propozice, kde bude přesně určeno, místo konání závodu , čas a místo odjezdu , podmínky losování lovných míst, úkoly na zajištění proviantu atd..
  2. Veškeré termíny akcí pořádaných klubem, jsou uvedeny v termínovém kalendáři. Změna termínu, nebo pravidel závodů může být provedena pouze prezídiem klubu.

Viceprezident Prezident

Karlovy Vary 19.1. 2008

schváleno Výroční členskou schůzi

FISTAR CLUBU KARLOVY VARY