Cena roku

Cena roku se uděluje členovi který se po celý rok účastní clubových závodů a při nich získá nejnižší počet bodů. A není to jednoduché, neúčast se hodnotí + 15 body a to je pěkný nářez. Aby chlapci měli motivaci tak se bude na výroční schůzi udělovat tento titul.  Kterým je cena “ Rybář roku “ je  putovní.

Za rok 2016 – 18 cena nebyla udělená z důvodu, sportovní komise nedodala podklady závodů.

Cena roku 2019 udělena . . . Víceprezident se zasloužil o cenu….