Schůze

Schůze
Clubová schůze konaná dne 10.3.23 Dodatečné volby sportovní komise vedoucí komisař Josef Panocha, člen Viktor Škarban……termínový kalendář bude přizpůsoben podle možností.