Podmínky členství

Podmínky členství a pravidla clubu

Členem clubu je možné se státi pouze po absolvování rybářských závodů

o titul „ Pán mistr rybář „ a nesmí skončit na posledním místě.

Do této doby je veden jako příznivec clubu s titulem:

„ Packal čekatel „

Clubové hodnocení členstva:

Rybářské tituly:

a) Packal čekatel – bez označení

b) Rybář packal – bílý proužek

c) Rybář teoretik – zelený proužek

d) Rybář praktik – červený proužek

e) Pan rybář – zlatý proužek

f) Pan Mistr Rybář – vítěz clubových závodů

Všichni členové se honosí titulem „Rybář packal „ získání vyššího titulu je podmíněno

splněním stanovených tabulek.

Být pasován do vyššího titulu na jedné z následujicích slezin clubu a to patřičným křestem

vodním možno i jiným.

Ulovení ryb musí být prokazatelně dokladováno – foto – metr – svědek. Je povolená jen

rybářská latina.

Získání titulu „ Pan Mistr Rybář „ je podmíněno vítěztvím ve stejno jmených závodech.

Propagace clubu:

Každý člen clubu se zavazuje svým nevšedním uměním reperzentovat club doma i v zahraničí.Nosit clubové označení „ clubový znak „

Ulovením trofejní ryby,může být odměněno vyšším titulem ale až po odsouhlasení

členy clubu.Uznávájí se všechny ryby ulovené na planetě země,z jiných planet pouze po

odsouhlasení členy clubu.

Plnění hodnostních titulů je limitováno jednou rybářskou sezonou,ulovené ryby není možno přesouvat a sčítat v následné rybářské sezoně.viz tab.č.1

Titulně nižší hodnost je podřízená hodnosti vyšší se všemi poctami.Hodnostně nižší rybář

je povinen a nedkladně plnit přání a rozmary lépe disponovaného kolegy.

Samozřejmostí je je laskání travicího traktu co do jídla a pití či ulehčení namáhavé činnosti

rybáře.Prokázání přestupku bude kárnou komisí potrestáno,odporovat tomuto článku může

jenom prezident clubu.

Hodnocení ligy clubu:

Členové jsou zařazeni do jediné ligy,tam se hodnotí od prvního místa do posledního.

První tři obdrží věcnou cenu,poslední dostane titul „Dřevák roku“

viz.tab.č.2

Neúčast na clubových závodech bude posuzováno jako neúcta k ostatním členům a bude

postižená polaskáním trávicího ústrojí členstva.

Ani „ smrt „ neomlouvá pouze polaskání trávicího traktu členstva,může zmírnit pohromu.

Clubové sleziny se konají každý první pátek v měsíci,v zimním období dvakrát do měsíce

nebo dle potřeb clubu.

Začínáme vždy v 18.°° hodin

Jsem poctěn státi se členem „ Fischstar clubu „ a na svou rybářskou latinu slibuji

si tu to čest zasloužit.

————————— —————————–

Za vedení clubu víceprezident

V.Majoroš

Motto clubu : „ Čas strávený na rybách se nezapočítává do života „

„ Není důležité se účastnit ale zvítězit „